За насУслугиОфертиЗаявкаКонтакти
ЗА НАС

-охрана на обекти собственост на физически и юридически лица

Физическата охрана е съществена част от услугите, предлагащи се от Рейнджър СОД ,

Предлага се в следните направления :

-Невъоръжена или въоръжена физическа охрана и осигуряване на контролно пропускателен режим в собствеността на клиента свързано с постоянно дообучаване, контрол и надзор на охранителите действащи на обекта.

-Инсталация на паник бутони на обекта за визможност за постоянна връзка с органите на МВР и радиостанции за връзка между охранителите на обекта, което осигурява възможност за адекватно реагиране в случай на извънредна ситуация.

Възможност за инсталиране на специални средства (сигнално - охранителни системи, видеонаблюдение и др. на обекта) в зависимост от договорените отношения за по пълно покриване на задълженията спрямо клиента и осигуряване на безопасността на охраняваните територии.

Нашите сътрудници по охраната разполагат с утвърдени от МВР униформено облекло и отличителни знаци и са оборудвани с всички необходими за специфичната работа специални средства (Палки, оръжие, средства за комуникация и др. в зависиомост от спецификата на работата и уговорените отношения с клиента).Охраната на обектите се води по утвърден от опита ни (на 10 години и обекти в над 20 населени места) начин


-охрана на земеделски земи

Дружеството разполага с огромен опит по организирането и извършването на охрана на земеделски земи.

За контакти свържете се с нас на тел :

(+359) 0888136418

или office@rangerbg.com

УСЛУГИ
1111Техническа Охрана
1111Физическа Охрана

111 Методическа помощ при сформиране на звено за самоохрана

11 1Управлeние на сгради
111 Обезопасяване на строителни обекти
......Детективски услуги
ОФЕРТИ
КАРИЕРА
ЗАЯВКА
КОНТАКТИ