За насУслугиОфертиЗаявкаКонтакти
ЗА НАС

Изготвяне на документи по ЗЧОД


-Изготвяне на документи за Лиценз по ЗЧОД


-Обучение по Програма Минимум утвърдена от Директор на ДНСП


-Издаване на удостоверения за преминат курс за охранител


-Издаване на документ за психическа пригодност по ЗЧОД

УСЛУГИ
1111Техническа Охрана
1111Физическа Охрана
1111Методическа помощ при сформиране на звено за самоохрана
111 Управлeние на сгради
111 Обезопасяване на строителни обекти
......Детективски услуги
ОФЕРТИ
КАРИЕРА
ЗАЯВКА
КОНТАКТИ