За насУслугиОфертиЗаявкаКонтакти
ЗА НАС

Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти

-Монтаж на СОТ,

Сигнално - Охранителната Техника (СОТ) е изключително добро средство за охрана както на открити (автопаркове , площи и др.) така и на закрити (складове,помещения,жилищни площи и др.) обекти при условие че е правилно изградена т.е. :

Извършено е обследване на входовете и изходите и рисковите участъци на даден обект и са предвидени достатъчни охранителни средства, които биха могли надеждно да ги контролират.

Възможност да се избегне човешкият фактор (Възможност за контрол на охраняващите лица)

- Видеонаблюдение,

Монтирането на системи за видеонаблюдение и контрол е основен прийом за въвеждането на постоянен контрол над Вашата собственост поради възможността за дистанционно наблюдение и преглеждане на записи.

Използва се като помощ от лицата ,охраняващи обекта ,както и за контрол върху тях.

Осигурява мощно средство за контрол над Вашия персонал и за чуждите лица имащи достъп до Вашата собственост по време на работния процес

-Пожароизвестяване и Пожарогасене ,

Фирмата разполага с огромен опита в изграждането на пожароизвестителни и гасителни инсталации, както и нужният за това квалифициран персонал .

-Структурно окабеляване.

Изграждането и Подръжката на Структурни кабелни системи е още една от услугите, който предлагаме

За контакти свържете се с нас на тел :

(+359) 0888136418

или office@rangerbg.com

УСЛУГИ
1111Техническа Охрана
1111Физическа Охрана
1111Методическа помощ при сформиране на звено за самоохрана
111 Управлeние на сгради
111 Обезопасяване на строителни обекти
......Детективски услуги
ОФЕРТИ
КАРИЕРА
ЗАЯВКА
КОНТАКТИ